Vieiros

Vieiros de meu (ou rexistrate)
 

Vídeos

  • TV en frisón

    'Omrop Fryslan', mostra de programas da única canle de TV en frisón.


  • Ljouwert 1970

    A capital de Frisia Occidental na década de 1970.


Más vídeos


« Voltar a FrisiaFontes e máis información:
Citizendium | Enciclopedia Galega Universal | Encyclopædia Britannica | Eurolang | Eurominority | Europeana | Linguamón | Món Divers | Unión Europea | Wikipedia